Kohti monimuotoisempaa työyhteisöä

Kansainvälinen rekrytointi nostetaan usein esiin ratkaisuna työvoimapulaan. Monimuotoisempi työyhteisö voi hyödyttää yritystä ja liiketoimintaa eri tavoin osaamisen monipuolisuudesta uusiin markkinoihin ja kasvuun. Moni yritys saattaa kuitenkin pohtia, minkälaisia käytännön toimenpiteitä työyhteisön monimuotoistuminen edellyttää ja mistä aloittaa.

Ensimmäinen ja tärkein askel kohti monimuotoisempaa työyhteisöä on ihmisten pitäminen keskiössä strategiasta käytännön toimenpiteisiin. Kansainvälisessä rekrytoinnissa ja monimuotoisessa työyhteisössä tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi erilaisuuden arvostamista ja läpinäkyvyyttä rekrytoinnissa. Se voi myös olla kielitietoisuutta kuten kielen opiskelun tukemista, visuaalisia ohjeita ja samaa kieltä ymmärtäviä työpareja, eri kulttuurien tai uskontokuntien tärkeiden tapojen ja loma-aikojen huomiointia, tai suomalaisen työkulttuurin ja -tapojen esiintuomista perehdytyksessä.

Päivittäiseen työntekoon vaikuttavia asioita voi muuttaa nopeallakin aikataululla jo ensimmäisen kansainvälisen työntekijän kohdalla. Organisaation ja työyhteisön läpileikkaavan monimuotoisuuden rakentaminen ja hyvä johtaminen vaatii enemmän aikaa ja muita resursseja. Kansainvälistyville organisaatioille ja monimuotoistuville työyhteisöille on tarjolla paljon tukea ja taustamateriaalia. Helpoin tapa päästä alkuun on osallistua maksuttomaan kansainvälistä rekrytointia käsittelevään Ratkaisuja työvoimapulaan -valmennukseen, jossa käydään tiiviisti ja käytännönläheisesti läpi, miten yritys voi palkata työntekijän ulkomailta Suomeen töihin ja mitä vaihtoehtoja yrityksellä on rekrytoinnin toteuttamiseen. Lisäksi kannattaa ottaa yhteyttä International House Tampereen asiantuntijoihin. Heiltä saat lisätietoa tarjolla olevista julkisista palveluista ja tukea kansainväliseen rekrytointiin.

Vinkkejä monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen ja johtamiseen

Käytännön esimerkkejä

Lue lisää

Teksti: Kirsi Korhonen, International Fox Agency