Ratkaisuja työvoimapulaan

Valmennus työnantajalle kansainväliseen rekrytointiin

Pirkanmaalaisilla pk-yrityksillä on kasvavia haasteita osaavien työntekijöiden löytämisessä. Alueellisilta työmarkkinoilta ei löydy enää sopivia työntekijöitä. Tarjoamme logistiikan, rakennus- ja valmistavan teollisuuden aloilla toimiville pk-yrityksille veloituksetta 1200 € arvoista etävalmennusta, jossa ulkomaalaisen työvoiman rekrytointi esitetään yhtenä ratkaisuna työntekijäpulaan.

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen kesto on 7 tuntia ja palvelu on yrityksille maksuton. Valmennus toteutetaan etänä helmikuun ja huhtikuun 2023 välisenä aikana. Osallistuakseen yrityksen ei tarvitse sitoutua rekrytoimaan ulkomaalaista työntekijää, vaan valmennuksessa tehdään pohjatyöt ulkomaalaisen työvoiman rekrytointia varten ja yritys itse päättää, käynnistääkö rekrytoinnin vai ei.

Etävalmennuksessa käydään tiiviisti ja käytännönläheisesti läpi, miten yritys voi palkata työntekijän ulkomailta Suomeen töihin ja mitä vaihtoehtoja yrityksellä on rekrytoinnin toteuttamiseen. Osana valmennusta yritykselle räätälöidään tarpeisiin soveltuva etenemissuunnitelma ulkomaisen työvoiman rekrytointiin. Valmennuksen jälkeen yritys tietää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Valmennuksen tarkempi sisältö on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Ryhmäkoulutus (3h)

 • Ryhmävalmennus Teamsissä
 • Kansainväliset rekrytoinnit yhtenä rekrytoinnin vaihtoehtona
 • Esimerkkejä onnistumisista
 • Minkälaista osaamista, kyvykkyyksiä ja valmiuksia kansainvälinen rekrytointi edellyttää yritykseltä?
 • Kansainvälisen rekrytoinnin kenttä ja palvelut: rekrytoinnin kanavat, kumppanit ja toimintamallit
 • Yksityiset ja julkiset palveluvaihtoehdot
 • Rekrytoitavan työntekijän näkökulma
 • Työlupa-asiat
 • Viranomaisten vaatima dokumentaatio
 • Kansainvälisen rekrytoinnin riskit ja haasteet

Yksilösparraus (4h)

 • Yksilöllinen neuvonta Teamsissä
 • Tarkoituksena on palveluntuottajan etukäteen valmistelevia erilaisia kansainvälisen rekrytoinnin toimintamalleja hyödyntäen auttaa yritystä valitsemaan itselleen sopivin rekrytoinnin kanava, kumppani ja toimintamalli kansainvälisiin rekrytointeihin.
 • Yksilösparrauksen tavoitteena on tehdä tarvittavat pohjatyöt kansainvälisten rekrytointien käynnistämiseen siten, että yritys voi halutessaan välittömästi käynnistää kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinnin.
 • Sparrauksen tuloksena yritykselle laaditaan räätälöity etenemissuunnitelma rekrytointien toteuttamiseksi.

Ryhmäkoulutus järjestetään kolmena eri ajankohtana, joista yritys voi valita sopivimman ilmoittautumisen yhteydessä. Ryhmäkoulutusten päivämäärät ovat 22.2., 15.3. ja 4.4.2023. Koulutus järjestetään Teamsissa klo 9-12. Valmennukseen kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian, sillä paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Palveluun voi ilmoittautua niin kauan kuin paikkoja riittää!

Hyöty yritykselle

Valmennuksen keskeisin hyöty yritykselle on, että yritys saa selkeän peruskäsityksen eri tavoista toteuttaa ulkomaalaisen työntekijän rekrytointi. Valmennuksen aikana käydään läpi muun muassa yksityiset ja julkiset kansainvälisen rekrytoinnin palvelut, rekrytoinnin eri kanavat sekä esimerkkejä onnistuneista rekrytoinneista.

Palvelu on yrityksille maksuton. Ilmoittaudu mukaan nopeasti, sillä valmennuksessa on paikkoja vain 30 pirkanmaalaiselle yritykselle. Huom! Kevään 2023 Ratkaisuja työvoimpulaan -valmennus on päättynyt.

Valmennuksen tarjoavat yhteistyössä Pirkanmaan TE-palvelut, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupungin International House ja Konepajakoulu. Valmennuksen toteuttaa kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijaorganisaatio International Fox Agency.