Talent Boost Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta, palveluja ja verkostoja kansainvälisten osaajien palkkaamiseen.

  1. Talent -rahoituksen avulla voit palkata kansainvälisen osaajan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta ja edistämään yrityksesi liiketoimintaa uudella markkinalla.
  2. Hyödynnä www.workinfinland.com  -verkkosivuja rekrytoinnissa ilmoittamalla avoimista englanninkielisistä työpaikoista.
  3. Tutustu valtakunnalliseen Kansainvälisen rekrytoinnin oppaaseen.
  4. IMAGO on maksuton valmennuspalvelu Suomessa toimiville yrityksille, jotka haluavat kehittää työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia johtamistaitoja.
  5. Työnantajan monimuotoisuusopas tarjoaa näkökulmaa ja vinkkejä työantajalle ja organisaation johdolle työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi maahanmuuton ja kotoutumisen näkökulmasta.