Tietoa työnantajille

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset kansainvälisiin rekrytointeihin ja työskentelyyn Suomessa

Päivitetty 13.5.2022

Ukrainalaisilla on vapaa matkustusoikeus EU:n alueella ja myös Suomeen. Ukrainasta Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia saapuvat henkilöt voivat oleskella maassa viisumivapaasti 90 vuorokautta, hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Oikeus työskentelyyn

Ukrainasta paennut voi työskennellä Suomessa, kun

Lue lisää työnteko-oikeudesta oleskeluluvalla

Tilapäisen suojelun direktiivi

Ukrainasta pakenevien auttamiseksi EU aktivoi ensi kertaa tilapäisen suojelun direktiivin. Ukrainalaisille voidaan myöntää tilapäinen oleskelu- ja työlupa vuodeksi. Tämä pätee myös Suomessa. Tilapäistä suojelua saavalla on jäsenmaissa oikeus vastaanottopalveluihin, työntekoon ja opiskeluun. Tilapäistä suojelua saava voi toimia myös yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen ei siten tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.

Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta, aivan kuten turvapaikkaakin. Jatkossa poliisi tai rajaviranomainen antaa tilapäisen suojelun hakijoille todistuksen hakemuksen rekisteröinnistä. Tilapäistä suojelua aikaisemmin hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Työntekijän työhaku alkaa ilmoittautumalla työnhakijaksi TE-toimistoon. Työnhakijaksi TE-toimistoon voi ilmoittautua sen jälkeen kun, on saanut päätöksen oleskeluluvasta. Ennen oleskeluluvan saamista ja työnhakijaksi ilmoittautumista, TE-toimistosta saa neuvoja ja apuja yleisesti työnhakuun, ammatinvalintaan sekä koulutuksiin ja valmennuksiin liittyen.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työnhaku Suomessa – TE-palvelut

Turvapaikanhakijat ja ansiotyö

Turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun kolme kuukautta on kulunut turvapaikkahakemuksen jättämisestä, jos hänellä on voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Jos turvapaikanhakijalla ei ole kyseistä asiakirjaa, turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä Suomessa ilman oleskelulupaa, kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut kuusi kuukautta.
Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Kausityö ja oleskeluluvat

Maahanmuuttoviraston ohjeistus oleskeluluvista ja kausityöstä
Työnantajalle: ohjeita, kun palkkaat Ukrainasta paenneen työntekijän | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Ukrainan tilanteen vaikutukset venäläisiin

Venäjän kansalaisten oleskelulupia käsitellään tällä hetkellä normaalisti. Venäjän hyökkäys saattaa pidentää lupien käsittelyaikoja. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei vaikuta Venäjän kansalaisten oleskelulupahakemuksiin tai voimassa oleviin oleskelulupiin.

Suomeen tuloon vaaditaan viisumi tai oleskelulupa. Jos sellaista ei ole, yritysten palveluksessa olevia tai tänne töihin tulevia henkilöitä kehotetaan hakemaan sähköisesti työ- ja oleskelulupaa EnterFinland.fi -palvelun kautta.
Usein kysyttyä: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset venäläisiin | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Työnantajan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkattaessa

Työnantajan on varmistettava, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa. Tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkatessa sekä työnteko- ja oleskeluoikeuden tarkastamisesta: Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa palkatessa | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Työnantajan tulee säilyttää tiedot palkatuista ulkomaalaisista työntekijöistä sekä heidän tehtävistään niin, että työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa tiedot.
Tietojen säilytys – Tyosuojelu.fi – Työsuojeluhallinto

Työnantajan tulee myös tehdä ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä, kun työnantaja palkkaa työntekijän, joka ei ole EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen. Työnantajan ilmoitus tehdään sähköisesti Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelussa Enter Finland – verkkopalvelu (enterfinland.fi).
Työlupapalvelut – TE-palvelut

Suomessa tehtävässä työssä on noudatettava Suomen lakeja ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Työssä noudatetaan yleensä myös työehtosopimusta, jossa määritellään tarkemmin työssä noudatettavat oikeudet ja velvollisuudet, esimerkiksi minimipalkan suuruus. Nämä kaikki on tehty työntekijän suojelemiseksi.

Palkanmaksu

Jos työntekijällä ei ole pankkitiliä, palkka voidaan maksaa prepaid-kortille. Työntekijä saa prepaid-kortin siltä vastaanottokeskukselta, jossa hän on kirjoilla. Prepaid-kortille voidaan maksaa vastaanottorahaa, ja palkkaa tietyin ehdoin. Tarkat ehdot saa vastaanottokeskuksesta. Vastaanottokeskus neuvoo työntekijöitä ja työnantajia tarkemmin prepaid-korttimaksuissa.

Vastaanottokeskukset | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Verokortti ja henkilötunnus

Tilapäistä suojelua saavat kirjataan lähtökohtaisesti väestötietojärjestelmään oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä ja he saavat henkilötunnuksen, joka kirjataan oleskelulupakorttiin.

Verokorttia haetaan Verotoimistosta sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella ja on saanut työpaikan. Jos työntekijä ei ole saanut vielä päätöstä tilapäisestä suojelusta, hänen kannattaa ottaa yhteyttä Verohallintoon verokorttia ja henkilötunnusta koskevissa kysymyksissä.

Tilapäistä suojelua saavat – Ukrainasta saapuneet – vero.fi
Ohje ukrainaksi: Особи, які прибули з України та отримують тимчасовий захист – vero.fi

Kansainväliset pakotteet

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä tietyn valtion tai tiettyjen ryhmien kanssa. Ajantasaista tietoa kansainvälisistä pakotteista saa ulkoministeriön sivuilta.

Pakotteet – Ulkoministeriö (um.fi)
Venäjä-pakotteista yrityksille – Keskuskauppakamari

Rekrytori Ukraina – Rekrytointitapahtuma

Järjestämme yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa kolme rekrytointitapahtumaa ukrainalaisten ja pirkanmaalaisten työnantajien kohtaamiseksi. Tapahtumat ovat kaikille maahan muuttaneille työnhakijoille avoimia. Tapahtumien kieli on englanti ja lisäksi tapahtumissa on kielituki ukrainaksi ja venäjäksi. Rekrytori Ukraina -tapahtumat ovat maksuttomia.

Seuraavat rekrytointitapahtumat järjestetään tiistaina 17.5.2022 kello 12–16 ja tiistaina 7.6. klo 12–16. Tapahtuma järjestetään Finlaysonin tilassa. Osoite on Itäinenkatu 9, 33210 Tampere. Työnantaja voi ilmoittautua mukaan TÄSTÄ.

Rekrytori Ukraina – International House Tampere

Lisätietoja

Tuemme pirkanmaalaisia työnantajia kysymyksissä liittyen Ukrainasta paenneiden palkkaamiseen ja kansainvälisiin rekrytointeihin. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen international@tampere.fi.